Pro Nobis

Par mums

Brīvmūrniecības mērķis ir uzbūvēt iekšējo Templi. Tās simboli ir līdzekļi garīgai augšupejai. Brīvmūrniecība ir autentiska iesvētīšanas skola, tā nodod patiesu iniciāciju. Ar tās rituālu un simbolisma palīdzību tā nodod seno mistēriju skolu mācību. Brīvmūrniecība ir šo seno mistēriju skolu mantiniece. Jebkura autentiska iniciācija tiecas atmodināt iniciātu. Vienkāršas instrukcijas mums nevar dot Zināšanas, jo atmošanās ir iespējama vienīgi sitemātiski izzinot pašam sevi, ko nodrošina zināšanas par mehānismiem dziļi dvēseles dzīlēs. Noteiktos simbolos ir apslēpts viedums un zināšanas. Adeptus gaida brīnumaina, iekšēju pārvērtību un krāšņu rituālu pilna, pārsteidzoša pasaule un dzīve.

Visa brīvmūrnieku kustība ir pēc būtības iniciējoša, un Gaisma kura tiek dāvāta profānam ir tā pati, netkarīgi no Paklausības kura to dāvā. Vienīgi šīs Gaismas attīstīšana ir tas kas definē dažādus virzienus brīvmūrniecības ietvaros. Atkarībā no katra brīvmūrnieka individuālajām tieksmēm, kas balstās uz humānisma, sociālajiem, garīgajiem vai ezotēriskajiem pamatiem, brīvmūrnieki ir izkaisīti dažadās Paklausībās un praktizē dažādus Ritus.

Ēģiptes brīvmūrniecības Memfisas-Micraima rituāls iespējams ir garīgākais, noslēpumainākais, savā ziņā mistiskākais no brīvmūrnieku rituāliem. Pirmās 33 pakāpes ir ļoti tuvas, gandrīz vienādas ar citiem brīvmūrnieku rituāliem. Gan rituālu būtība, gan frazeoloģija ir raksturīga visai brīvmūrniecībai kopumā. Būtiskākā atšķirība - citos Ritos 33. pakāpe ir pēdējais iniciācijas pakāpiens, bet Memfisas-Micraima Ritā sākas otrais aplis, kurš ved līdz pat 95. pakāpei, un fakiski aptver iesvētīšanu gandrīz visās zināmajās garīgajās tradīcijās. Tas arī ir faktors kas Memfisas-Micraima rituālam piesaista adeptus no citiem brīvmūrnieku ordeņiem. Iniciācijas kāpnes nobeidzas ar t.s. Arcana Arcanorum (lat. Noslēpumu Noslēpums), kas ir rūpīgi glabāts Rietumu Mistēriju Tradīcijas dārgums, alķīmisks un maģisks noslēpums, kuru savulaik saņēma un Ēģiptes brīvmūrniecībā ieviesa leģendārais grāfs Kaliostro.

Memfisas-Micraima Rits ir dzimis no senajām mistēriju tradīcijām. Pastāv leģenda ka 46.gadā m.ē. Aleksandrijā Serapisa kulta priesteris, gnostiķis un mags Ormuss, kopā ar sešiem saviem mācekļiem pievērsās kristietībai. Viņus kristīja neviens cits kā Sv. apustulis Marks. Rezultātā agrīnā kristietība apvienojās ar Ēģiptes hermētiskajām mistērijām. Ap to pašu laiku esēņi un citi ebreji nodibināja Solomoniskās zinātnes skolu un pievienojās Ormusam. Kopš šī laika Ormusa skola – hermētisma, kristietības un Solomoniskās zinātnes sintēze – savas sapulces noturēja zem sarkana krusta simbola. 1118.gadā šīs zināšanas tika nodotas Tempļa bruņiniekiem. Ormusa skolas un templiešu sintēze, kurus apvienoja sarkanā krusta simbols ir pamatā rožkrustiešu kustībai, kuras tiešais mantinieks ir arī Memfisas- Micraima Rits.

https://unsplash.com/@quanle2819