Darbības virzieni

Darbības virzieni

Filozofija. Sokrāts ir teicis: “Izzini pats sevi, un tu iepazīsi visumu un dievus”. Brīvmūrniekam filozofija ir būtiska disciplīna. Tai raksturīgā iedziļināšanās ir efektīvs rīks lai pārdomātu un saprastu cilvēciskās domas mehānismus un sabiedrību kurā mēs attīstāmies. Ložā valda sapratne, prāta atvērtība un sirds gudrība. Vēršot savu apziņu uz fundamentāliem morāles, taisnīguma, iecietības un brālības principiem, mēs klauvējam pie Gudrības durvīm.

Simbolisms. Simbolisms un brīvmūrniecība ir sasaistīti kopš aizlaikiem. Daļa no mūsu mantojuma nāk no viduslaiku operatīvajām ģildēm, kuriem darbs bija svēts. Lai arī simboli var šķist vienkārši, tie ļauj saprast abstraktus un sarežģītus konceptus. Tie ir kā atslēgas kas atver plašus izpētes laukus. Brīvmūrniecības pakāpeniskā apmācība palīdz atmodināt apziņu un iekarot iekšējo brīvību.

Garīgums. Mūsu pieeja ir iniciācijas ceļojums kas atsaucas uz augstāku spēku, kuru mēs dēvējam par “Dižo Visuma Arhitektu” vai “Visu Pasauļu Augstāko Arhitektu”. Memfisas-Micraima rita brīvmūrniecība uzsver garīgo ceļojumu, kurā iniciācija ir pirmais solis. Šis rituāls iezīmē profāna uzņemšanu brālībā un brāļa došanos sevis paša realizācijas ceļā.

Ezotērisms. Ezotērisms ir aizlaiku koks kura augļi ir dažādu tradīciju “mistērijas”, kuras iezīmējušas cilvēces vēsturi: ēģiptiešu, grieķu, ebreju, kristiešu, musulmaņu, kataru, daoistu, budistu... Visas šīs tradīcijas ir lieliski ceļi kā sasniegt Zināšanas, brīvi apdomājot. Mums ir nevis jānododas salīdzinošiem pētījumiem, bet gan jāpadziļina saskarsmes punkti, aksiomas un idejiskas vienības. Šāda izpēte ved mūs pie labākas sapratnes par cilvēka dvēseles noslēpumiem un dižajiem likumiem kuri mūs vada.