Organizācija

Organizācija

Lai novadītu iesvētīšanas rituālus un citas ceremonijas brīvmūrnieki veido speciālas organizācijas, kuras tiek dēvētas par darbnīcām. Darbnīcas kuras praktizē simboliskās brīvmūrniecības rituālus tiek dēvētas par Trīsstūriem, Ložām vai simboliskajām darbnīcām. Simboliskās darbnīcas vada vēlētas amatpersonas, kuras tiek dēvētas par Virsniekiem. Virsnieku Kolēģiju vada Godājamais Meistars.

Lai koordinētu savus darbus Ložas apvienojas savienībās, kuras tiek dēvētas par Simboliskajām Lielložām. Lielložas vienmēr tiek veidotas pēc teritoriālā principa, ņemot vērā pastāvošās politiskās un administratīvās robežas.

Simboliskās Lielložas pakļaujas orgānam, kurš vada darbus augstākos grādos Augstākajai Padomei 33o un Nacionālajai Suverēnajai Svētnīcai 95o

Simboliskās Lielložas vada Augsti Godājamais Lielmeistars. Viņš tiek izvēlēts Simboliskās Lielložas Konventa Asamblejā. Viņa darbā viņam palīdz Lielvirsnieku Kolēģija. Simboliskā Lielloža darbojas kā simboliskā darbnīca, darbi norit Trešajā grādā.

Darbnīcas kuras praktizē filozofiskos grādus tiek dēvētas dažādi. Kolēģijas, jeb Pilnveides Ložas, darbojas 4.-14. grādos, kuri atbilst Karaliskās Arkas vai Zviedru Rita Sv.Andreja grādiem. Rožkrustiešu grādi 15.-18. tiek praktizēti Kapitulos. Darbnīcas 19.-29. grādos iek dēvētas par Senātiem. Senātus vada Areopāgs - 30. grāda brīvmūrnieku sapulce templiešu grādā “Kadoša Bruņinieki”. Darbnīcas 31.grādā tiek dēvētas par Tribunāliem. Tribunāls tāpat veic masoniskās tiesas funkcijas. 32.grādā iesvēta Konsistorijas, bet 33.grāda darbnīcas nes Augstās Padomes nosaukumu. Tāpat kā simboliskajos grādos, jebkuras filozofiskās darbnīcas darbus vada priekšsēdētājs un virsnieku kolēģija. Administratīvais orgāns kurš vada filozofiskās darbnīcas noteiktā teritorijā ir Nacionālā Augstākā Padome.

Hermētiskās brīvmūrniecības līmenī darbojas trīs darbnīcas. Lielkonsistorijas, kuras darbojas grādos 34.-71.. Padomes 72.-90.. Lielpadomes, kuras darbojas grādos 91.-95.. Hermētisko darbnīcu darbību, un vispār jebkuras darbnīcas darbību noteiktā teritorijā vada Nacionālā Suverēnā Svētnīca 95o - Senā un Sākotnējā Memfisa-Micraima Rita augstākais varas orgāns konkrētajā valstī. Biedri kuriem ir 90.grāds var tikt uzaicināti uz Nacionālās Suverēnās Svētnīcas darbiem, bet šādā gadījumā tiem ir vienīgi rekomendējošas balsstiesības. Kā Tribunāls Nacionālā Suverēnā Svētnīca iznes spriedumus par jebkuru tiesībpārkāpumu vai noziegumu, kuru veicis Brālis vai Māsa 34.-95. grādos.

Senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita Paklausību, jeb Ordeni, sastāda Nacionālo Suverēno Svētnīcu vispasaules federācija. Starptautiskās koordinācijas orgāns, kurā ietilpst Nacionālās Suverēnās Svētnīcas tiek dēvēts par Starptautisko Suverēno Svētnīcu. Tā sapulcējas katrus divus gadus uz rituālo plenērsēdi. Šajā orgānā ietilpst priekšēdētājs – Vispasaules Lielmeistars un divi delegāti no katras Nacionālās Suverēnās Svētnīcas. Vispasaules Lielmeistars tiek izvēlēts no Straptautiskās Suverēnās Svētnīcas biedru vidus uz 7 gadiem. Šo amatu nevar ieņemt divas reizes pēc kārtas. Valsts kurā dzīvo Vispasaules Lielmeistars uz laiku kļūst par Starptautiskās Suverēnās Svētnīcas rezidenci.