Struktūra

Struktūra

Senais un Sākotnējais Memfisas-Micraima Rits ir, no vienas puses, rituālu kopums, kurš tiek praktizēts ar mērķi iepazīt sevi un garīgi attīstīties, bet no otras, sistēmas organizācija, kura ir izveidota lai nodrošinātu šīs rituālās prakses. Kā rituālu kopums Rits ir kā kāpnes kuras satāv no 95 iesvētīšanas pakāpieniem, kuri tiek dēvēti par grādiem.

Rita grādi ir apvienoti trīs grupās. Pirmās trīs pakāpes: Mācekļa grāds, Zeļļa grāds un Meistara grāds tiek dēvēti par simboliskajiem grādiem. Tas ir jebkuras pašizziņas un pašpilnveides masoniskās sistēmas pamatlīmenis. Senajā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Ritā simboliskās brīvmūrniecības uzdevums ir pētīt simbolismu kopumā, un masonisko simbolismu atsevišķi.

Grādi 4.-33. tiek dēvēti par filozofiskajiem. Filozofiskā brīvmūrniecība pēta visuma cēloņus un pirmsākumus. Tādā veidā tā ietver sevī dižo idejisko strāvojumu izpēti cilvēces vēsturē. Šo grādu mācības saturam un to simbolismam ir līdzība ar atbilstošajiem Senā un Pieņemtā Skotu Rita grādiem, par cik abu Ritu filozofiskajiem grādiem ir kopēja attīstības vēsture.

Grādi 34-95 tiek dēvēti par hermētiskajiem. Šie grādi netiek praktizēti nevienā citā brīvmūrnieku ritā un sastāda unikālu senā un Sākotnējā Memfisas-Micraima Rita garīgo mantojumu. Hermētiskā jeb ezotēriskā brīvmūrniecība ir mudināta pētīt cilvēces dažādu gadsimtu reliģiskos mītus, un savās augstākajās formās nodarbojas ar ezotēriskiem darbiem augstākā līmenī.